स्वदेश सम्पर्क

सुविन श्रेष्ठ

Pulchowk – 3, Nepal

Hello -  00977 9841 882687, office : 00977 5009149

विद्युतीय सम्पर्क – subin.photojournalist@gmail.com,

subinphoto@journalist.com,

यो सानो प्रयास हो । यसमा मित्रहरुको सल्लाह र प्रतिकि्रयाको हरसमय अपेक्षा गरिरहेको छु । तपाँईहरुको माया र हौसला बिना मेरो यात्रा सफल हुन सक्दैन् । त्यसैले राम्रो र नराम्रो पक्षलाई स्वतन्त्ररुपमा कहनु, भन्नु वा लेख्नुहोला । हवस् त । मेरो अरु थप परिचयका लागि मेरो परिचय भित्र पाल्नुहोला । केही सलाह, सुझाब र प्रत्तिकियाहरु लेखेर पठाउनुहोला । सुझाबका लागि यो मॆल प्रयोग गर्नुहोला - subin.photojournalist@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>